Välkommen till Maintain Syd

Maintain Syd AB är ett företag som borgar för kvalité med serviceinriktad och utbildad personal.
Vi har låga omkostnader, det vill säga ingen stor administration och reklambudget, vilket skall gynna dig som kund.
Nöjda kunder och bra referenser som ger rekommendationer är billigare.
Inget företag är så bra att det inte går att förbättra. Vi har regelbundna utbildningar och förbättringar inom företaget.
För tillfället utbildar vi oss med certifiering ISO 14001, vilket är ett intenationellt miljö/förbättringsprogram.
Viktigt för oss med miljöaspekten och att vi hela tiden utvecklas samt håller oss uppdaterad med lagar och nyheter som berör våra verksamheter inom företaget. Byggnation, fasad/taktvätt/takpannelasyr och städ till företag, kommuner, statliga myndigheter samt privatpersoner.

NATURLIGTVIS FÖR DU EN GARANTI PÅ VÅRT ARBETE OCH VI HAR ANSVARSFÖRSÄKRING.

Maintain Syd uppfyller alla de krav och behörigheter som ställs från kommuner, statliga myndigheter och större företag då det gäller upphandlingar inom bygg och städ. REFERENSER. De rabatter via har från leverantörer inom bygg och städ, får du som kund utnyttja. Låga kostnader och rabatter gör våra offerter attraktiva på marknaden, och du kan känna dig trygg med ditt val av oss.
Kontakt oss för personlig service.

Läs mer om vår Miljö- och kvalitétspolicy


 
Maintain Syd AB
Box 600 53
216 10 Limhamn
Telefon: 040-15 00 31
E-post
maintainsyd@live.se