• 6.jpg
  • 3.jpg
  • 2.jpg
  • 5.jpg
  • 1.jpg
  • 4.jpg

Städning

Vi utför de flesta städningar som förekommer i branchen. Kontor, butiker, skolor, förskolor, myndigheter, läkare/tandläkarmottagningar, industri, trappstädningar och i förekommande fall hem/flyttstädningar.

För Maintain Syd är miljöarbetet viktigt och är därför miljöcertifierade enligt ISO 14001. Detta innebär att vi kartlägger våra miljöaspekter, identifierar vilka lagar och andra krav som gäller för vår verksamhet. Tar fram rutiner för att följa dessa och sätter mål för att minska vår miljöpåverkan. ISO 14001 är ett intenationellt miljöledningssystem.
Trevlig personal med erfarenhet och samma personal gör att det skall kännas tryggt hos vår kunder.

Kvalité - ständing förbättring

Kvalitetskontroller görs av städledare kontinuerligt samt uppföljning/dialog med våra uppdragsgivare är en viktig del för oss och våra kunder. Vi är ISO 9001 certifierade. ISO 9001 är ledningssystemstandard för kvalitétsprocesser i vårt företag.

Det kan inte vara en tillfällighet att vi har våra kunder i många år och med samma personal.
Städningar i kommuner och statliga myndigheter som vi haft i många år visar att vi ligger rätt i pris, och uppfyller de krav som idag ställs genom upphandlingar.

Så här säger några av våra kunder om våra tjänster


"Ett bra pris och bra personal gör att vi är mycket nöjda med den fönsterputsning som Maintain Region Syd AB, sköter åt oss"
"Som förpackningsföretag för läkemedel ställer vi stora krav på vårt städbolag, både när det gäller kvaliteten på städningen och kvaliteten på personalen.
De kraven uppfyller Maintain Region Syd AB"
"Vi är mycket nöjda. Personalen är trivsam, prissättningen ärlig och samarbetet löper perfekt. Mer kan man knappt begära"
"Maintain Region Syd AB sköter åligganden till vår fulla belåtenhet.
Dessutom är De trivsamma att ha att göra med"
"Vi har samarbetat med Maintain Region Syd AB under lång tid.
Ursprungligen fick vi kontakt genom en rekommendation, som vi tycker att De helt och fullt levt upp till"
"Vi tycker att Maintain Region Syd AB är ett rejält och seriöst företag som kan stå som föredöme för hela städbranschen"

 
Maintain Syd AB
Box 600 53
216 10 Limhamn
Telefon: 040-15 00 31
E-post
maintainsyd@live.se